Deze pagina is om u te helpen

Bij het op orde houden van de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zijn tips, methoden en technieken handig. Immers wat al is bedacht kan vaak simpel worden omgezet naar de eigen organisatie. Daarom bouw ik op deze pagina aan een verzameling handreikingen.
Indien u onjuistheden of punten van verbetering ziet dan hoor ik dat graag. Daarmee kan ik de info op deze site verder verbeteren.
De informatie stel ik met veel plezier beschikbaar. Mijn doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Ik stel er echter wel prijs op dat verspreiding van de informatie in overleg met mij plaats vindt.

In de Beleidsregel boeteoplegging arbeidomstandighedenwetgeving zijn in artikel 11 een aantal stappen beschreven die gezet moeten worden. Deze stappen creeren de randvoorwaaarden waaronder veilig en gezond kan worden gewerkt. Deze stappen moeten minimaal genomen worden om van echte arbozorg te kunnen spreken. Op deze pagina worden een aantal instrumenten en handreikingen gedaan waarmee deze stappen makkelijker te maken zijn.

Welke vaardigheden en informatie moeten binnen een bedrijf beschikbaar zijn?

In dit schema zijn de kennis en vaardigheden bijeengebracht die binnen een bedrijf of organisatie aanwezig zouden moeten zijn om een efficiente en effectieve aanpak van veiligheid en gezondheid te realiseren. Het is mogelijk wat bouwgericht maar gemakkelijk om te zetten naar een andere sector of organisatie. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op, mogelijk kunnen we iets voor elkaar betekenen.

Aanpak van gevaar

De ruggengraat bij een effectieve aanpak van gevaar volgt uit de arbeidshygiënische strategie. Het volgen van deze methode is verplicht gesteld in de arbowet. Over de methode zijn, ook onder deskundigen, discussies en interpretaties. De arbeidshygiënische strategie is uitgewerkt en bescherven in de notitie die u hier kunt lezen. Deze uitwerking is tot stand gekomen in overleg met een aatal collega's en gebaseerd op teksten in arbocatalogi en teksten van I-SZW.

De ernst van het gevaar

Met dit schema kan iedereen de ernst van gevaar voor veiligheid of gezondheid inschatten. Door dit schema te gebruiken wordt het bespreken van onveiligheid en ongezondheid gemakkelijker. Toolboxen kunnen hiermee omgezet worden tot een gesprek over veiligheid. Daarmee draagt het bij aan een hogere veiligheid en gezondheid op het werk. Een toelichting op het schema vind u hier.
Met het schema kan ook de effectiviteit van een maatregel bepaald worden.

Een TRA ofwel een RI&E van een taak

Het opstellen van een TaakRisicoAnalyse (TRA) is niet makkelijk maar eenvoudiger dan gedacht. Een methode om systematisch TRA's op te stellen staat hier. Het opstellen vraagt vooral gedegen inzicht in de feitelijke uitvoering van de taak. Daarom is het voor een extern adviseur niet goed mogelijk om, zonder het proces door en door te kennen, een TRA op te stellen. Na het opstellen van de eerste versie komt een periode van gebruiken, aanpassen en gebruiken. Daarmee krijg je meer en meer inzicht in de uitvoering, wordt het proces meer beheersbaar, bouw je kennis op. Er ontstaat een lerende organisatie. Het is niet verontrustend dat een TRA niet helemaal klopt. Het is wel verontrustend als naar aanleiding van een niet kloppende TRA geen actie wordt ondernomen.

Voorlichting en instructie, toolbox

Instructie geven leidt niet altijd tot het gewenste effect. Het geven van effectieve instructie vraagt om een aantal stappen. Denk aan een analyse van de taak (opstellen van een TRA) waarover instructie gegeven gaat worden. Een handreiking waarmee instructie met een hoog rendement makkelijker kan worden gegeven is hier te vinden. Het is een co-productie van Frank Guldenmund (TU Delft) en Adri Frijters (A3-A en TU Delft).

De Laatste Minuut Risico Analyse, LMRA

Een LMRA is bedoeld om de medewerker kort voor de werkzaamheden starten of herstarten, zelf een laatste check op veiligheid te laten uitvoeren. De werknemer heeft de beschikking over de TRA in de vorm van een werkinstructie en door een LMRA uit te voeren vergelijkt de medewerker de situatie zoals deze is met de informatie uit de werkinstructie.
Op basis van de verschillen past de medewerker de maatregelen aan of, als dat naar zijn kennis en ervaring niet mogelijk is, koppelt de verschillen terug naar zijn leidinggevende.
Een LMRA is dus gebaseerd op een werkinstructie. De werkinstructie is gebaseerd op een TRA (RI&E van een specifieke taak). Meer lees je hier.

Beoordelen van het veiligheidsniveau

Met als doel een hoger veiligheidsniveau en meer betrokkenheid van de werknemers bij veiligheid op de bouwplaats te realiseren is de SafetyObserver ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de TR Method uit Finland en hier is de handleiding in het nederlands en de werkbladen met verkorte instructie op te halen. Het structureel gebruiken van de SafteyObserver geeft ook inzicht in het resultaat van verbeterprogramma's en met deze methode kunnen bouwplaatsen onderling vergeleken worden. in Denemarken is deze methode omgezet naar een bruikbare digitale applicatie. De Finse TR methode is gebaseerd op TUTAVA een Finse methode om V&G op de werkplek samen met de medewerkers op een hoger niveau te brengen.