Informatie voor U

Op deze pagina zijn publicties verzameld waar U gebruik van kunt maken.

De informatie die u hier ophaalt en leest kan vragen opleveren. Stel deze vragen en ook uw andere vragen over arbeidsveiligheid aan adri@a3-a.nl en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.
Indien u de publicatie geschikt acht voor anderen, geef hen de link in plaats van het document. De documenten zijn nadukkelijk alleen voor eigen gebruik en bij gebruik moet de bron vermeld te worden.

Prevention Through Pictures in Construction; Een publicatie waar Adri Frijters als redacteur aan heeft gewerkt. In de publicatie wordt met figuren 'goed' en 'fout' getoond. Te gebruiken in toolboxen en instructies voor bijvoorbeeld anderstaligen. Wilt u meer info om minder taalvaardigen of anderstaligen te instrueren over veilig werken, kijk dan ook eens naar de Napo films .
Opdrachtnemer - Handreiking rol en verwachting opdrachtnemer; Een publicatie van A3-A uitgebracht door Bouwend Nederland over de positie en de rol van o.a. de coodinator uitvoeringsfase.
Opdrachtgever - Handreiking invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever; Wat kun- en moet je als opdrachtgever voordat een bouwwerk start doen, een publicatie geschreven door A3-A in opdracht van Bouwend Nederland.
Handleiding veilig onderhoudbare gebouwen maken; Publicatie van Adri Frijters e.a. waarin uiteen wordt gezet welke prestaties op welk moment moeten worden geleverd om veilig te kunnen bouwen en onderhouden. (Op verzoek ook in Engels beschikbaar.) De handleiding is geheel herzien. Het gebruik van deze handleiding wordt in de ontwerpfase sterk aanbevolen. Het artikel de betekenis van de arbowet voor het bouwproces is bedoeld om de wet eenvoudig te implementeren.
Veiligheid in het ontwerp- en voorbereidingsproces; Een tool waarmee in de ontwerpfase risico's van methoden, materialen en bouwdelen met elkaar kunnen worden vergeleken. Hierdoor kan de minst risicovolle keus gemaakt worden; dus gevaren reduceren, risico's beheersen. De publicatie is gebaseerd op een door Adri Frijters begeleid afstudeeronderzoek.
Opdrachtgevers en MVO opdrachtgeverschap; uit het augustusnummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht, een gedachtegang van A3-A die opdrachtgevers motiveert actief mee te werken aan veilig werken op hoogte. (Bron; Tijdschift voor BouwRecht, een uitgave van het Institut voor BouwRecht (IBR).
Een compilatie van de wet, de consequenties in het proces en de actoren is weergegeven in BeinvloedingV&G-gebaseerd-op-Arbobesluit-artikelsgewijs-actie-actor

Enkele overdrukken uit het blad Arbo geschreven door o.a. Adri Frijters. Deze overdrukken zijn alleen beschikbaar om te lezen, indien er op andere wijze gebruik van wordt gemaakt is toestemming noodzakelijk in verband met auteursrechten.
De haken en ogen aan valgordels - De Coordinator uitvoeringsfase - Ontwerpen en opdrachtgeven - Rolsteiger gebruik en opbouwen - Richtlijn Steigers geactualiseerd - Handig op hoogte; Ladders als flexibel arbeidsmiddel - Wil de echte zzp'er opstaan, Veilig werken aan draden.
In het blad Roofs zijn een aantal columns verschenen met als onderwerp veiligheid en gezondheid in het werk. Deze zijn te raadplegen via www.dakweb.nl/vakbladen/roofs
Een voorbeeld van samenwerking met een grote kans op een veilig proces in een veilige omgeving is beschreven in het blad Arbo nr 2 2015, Samenhangend V&G-toezicht project Arnhem Centraal. Dit artikel is geactualiseerd te lezen met de titel 'Overall V&G-toezicht, zo kan het ook in de bouw'. Over de verantwoordelijkheden van ZZP'ers en opdrachtgevers is veel spraakverwarring, in dit artikel wordt wat helderheid geschapen. Hoe om te gaan met PBM in relatie tot flexwerkers wordt uiteengezet in het artikel dat in Arbo #4 verscheen.

Zijn er vragen over Veiligheid en gezondheid op de werkvloer of de organisatie van V&G; schroom niet, mail of bel me en ik denk dat we er samen wel uit komen.