Motieven en drijfveren

Het is inspirerend, motiverend en het geeft voldoening om samen met anderen te werken aan het verhogen van veiligheid op de werkplek.

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen

Het organiseren van processen en aansturen van projecten levert geen problemen op. Dit uit zich in, met respect voor ieders inbreng, leidinggeven en informeel of formeel adviseren en ondersteunen in projecten, zowel inhoudelijk als procesmatig.
De werkwijze van A3-A is gebaseerd op het realiseren van respect voor elkaar en een veilige omgeving. Spontane eerlijkheid is een deugd die daarbij soms tot wrijving leidt. Zonder wrijving geen glans.
Met een strategische aanpak wordt samengewerkt aan creatieve oplossingen die door belanghebbenden onderschreven worden. Complexe zaken worden uiteengerafeld in begrijpelijke, overzichtelijke brokken.

Collegiale toetsing, coaching en uw opmerkingen zijn voor mij kansen om succesvoller te werken.
Actuele vakkennis houd ik bij en wordt verworven door actief deel te nemen aan nationale en internationale congressen, symposia, opleidingen.

Wilt u een wat uitgebreidere introductie dan kunt u die hier downloaden

 

Touw@water