Kennis en Ervaring voor u

Doel; kansrijke practische oplossingen, verbeteradviezen, brancheafspraken, handleidingen, softwareproducten.

Adri Frijters heeft onder andere ervaring als; lid van de Beleidscommissie Arbeid van het NEN; vicepresesident van de ISSA-C; lid van de Centrale Examencommissie VCA en. als examinator bij de HVK-opleiding PHOV. Adri is actief lid van; de NVVK; de congrescommissie Veiligheidscongres 2022 en coƶrdinator van de vakgroep bouw en infra. A3-A heeft actief samengewerkt met de TU Delft (de faculteit Techniek Bestuur en Management, sectie Safety & Security Science) en als adviseur met het Platform Preventie Valgevaar (PPV).
Deze relaties stelt A3-A in staat ook oplossingen te zoeken voor uw unieke en minder simpele situatie.

Adri heeft praktijkervaring als werkvoorbereider en projectleider in de ontwerpfase en in de uitvoeringsfase in de bouw.
Als adviseur arbeidsomstandigheden zijn directies ondersteund bij het opzetten, invoeren en uitvoeren van een arbobeleid. Adri was een groot aantal jaren verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling op het domein arbeidsveiligheid bij Arbouw (kennisinstituut V&G bouwnijverheid).
Vanaf 1994 is Adri intensief betrokken bij de invoering van de richtlijn EG92/57. Er zijn studies gemaakt, toelichtingen en artikelen geschreven, presentaties gegeven in binnen- en buitenland. Op de pagina informatie kunt u enkele van deze publicaties ophalen.

Er is een rijke ervaring opgebouwd in het multidisciplinair samengewerken, het samengewerken in paritaire werkgroepen en commissies. Voorbeelden zijn het opzetten van normerende afspraken, het opzetten van branche RI&E, het ontwikkelen en realiseren van het Handboek Arbeidsmiddelen, de VeiligheidsIndex, de V&G Planner, StoryBuilder Bouw (Bouwongeval).

Kennis en ervaring is verkregen in het opsporen van knelpunten, het initiĆ«ren van oplossingsgerichte processen en instrumente, het leiding geven aan onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s.

Adri Frijters is ingeschreven in het register van de Landelijk Deskundigheidsmakelaar.

A3-A heeft ervaring in het mede organiseren van congressen en symposia, opzetten en geven van opleidingen, geven van presentaties, workshops en gastdocentschappen aan TU opleidingen.
A3-Arbeidsveiligheidsadvisering werkt(e) onder andere samen met ArboTechniek, OnderhoudNL, SSVV, PHOV, TU Delft Safety & Security Institute, NEN, RIVM, PHOV, SSVV, ISSA-C, Tweehuysen Advies, Volandis, CPWR, World Bank, Lloyd's Register (LRQA) Nederland, Gemeente Arnhem, Brandweer Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is er samengewerkt met een aantal bedrijven om het arbobeleid te optimaliseren en/of de preventiemedewerker(s) te ondersteunen.

Adri Frijters houdt zich in de vrije tijd bezig met fotografie en dat uit zich o.a. in kwaliteitsfoto's van projecten waar de V&G wordt begeleidt.

A3-A werkt actief mee aan het nvvkveiligheidscongres.

 

Veilig en gezond werken is niet praten maar doen!