A3-A deelt informatie, kennis en ervaring

Door risico gerichte, positieve advisering, begeleiding en coaching, gericht is op verdere verbetering van veiligheid en gezondheid in het werk, worden kennis en ervaring overgedragen en bruikbaar gemaakt. Deze kennis wordt daarmee een onderdeel van de organisatie en de werkwijze. Voorwaarde is dat U de keuzes maakt, het is tenslotte Uw organisatie.

Bedrijven werken aan veiligheid

Door meer veiligheid, verandering van houding en gedrag krijg je minder ongevallen, een beter beheersbaar proces en lagere kosten.

U wilt een veiligere werkplek. Dan is een praktijkgerichte aanpak met een praktische inventarisatie en een begrijpelijk advies nodig. Er moet samengewerkt worden aan meer veiligheid.
Ondersteuning van de preventiemedewerker, advisering aan de directie/ het management bij bijvoorbeeld de RI&E, het plan van aanpak, de implementatie, de evaluatie en V&G Plannen. Doel is dat u en uw organisatie autonoom de veiligheid kan beheersen. Samen werken aan het opsporen van onveiligheid en het voorkomen van ongevallen. Samenwerken is nodig om de medewerkers en het bedrijf autonomie te geven op het 'arbodomein'. Hierdoor kunt u tijdig inspelen op de onverwachte gebeurtenissen. Dit leidt tot een ongestoorde procesgang, hogere kwaliteit, meer veerkracht en minder verspilling. Kennis in de eigen organisatie levert onafhankelijkheid op, u heeft minder vaak een externe deskundige nodig. Meer zelf oplossen in de eigen organisatie.

Opdrachtgevers wensen productkwaliteit en een zorgeloos proces

Doel is geen imagoschade, stagnatie en ongevallen.

Opdrachtgevers worden ondersteund in verantwoord opdrachtgeverschap. Concreet is dit ondersteuning bij het ontwerpen, het aanbesteden en uitbesteden. Hierbij kan een consultant de weg wijzen.

Organisaties ondersteunen leden

Doelgericht en effectief werken aan service naar de leden.

Branche organisaties ondersteunen bij het opzetten, het bijhouden en optimaliseren van veiligheids kennis bij de leden. A3-A organiseert en begeleidt het veiligheidsoverleg, het organiseren en actueel houden van de Arbocatalogus, het geven van inhoudelijke ondersteuning aan KAM-overleggroepen. Een inhoudsdeskundige kan fungeren als projectleider, adviseur of voorzitter met inhoud en procesondersteuning.

Voorlichting, Instructie en Overdracht

Gedegen kennis in een praktische aanpak voor het beste resultaat.

Opleidingsorganisaties worden geholpen bij het invoegen van veiligheid in opleidingsprogramma's. Bijvoorbeeld door het vervullen van gastdocentschap, het geven van gastlessen, het ondersteunen van examencommissies, het beoordelen van werkstukken of het optreden als examinator.