A3-A levert kennis en ervaring

Door gerichte, positieve advisering, coaching en begeleiding, gericht op verdere verbetering van veiligheid op het werk, worden kennis en ervaring overgedragen en bruikbaar gemaakt. De kennis wordt daarmee een onderdeel van de organisatie. Voorwaarde is dat U de keuzes maakt, het is Uw organisatie.

Bedrijven werken aan veiligheid

Door verandering van houding en gedrag, meer veiligheid, minder ongevallen, een beter beheersbaar proces en lagere kosten.

U wilt een veiligere werkplek. A3-A werkt praktijkgericht met een praktische inventarisatie en een begrijpelijk advies samen met u aan meer veiligheid.
A3-A ondersteunt de preventiemedewerker, adviseert de directie/ het management bij de RI&E, het plan van aanpak, de implementatie, de evaluatie en bijvoorbeeld V&G Plannen. Tijdelijke vervanging van KAM medewerker of preventiemedewerk is geen probleem. Samen werken we aan het opsporen van onveiligheid en het voorkomen van ongevallen. Tijdig inspelen op de onverwachte gebeurtenissen leveren een ongestoorde procesgang, hogere kwaliteit en meer veerkracht.

Opdrachtgevers wensen productkwaliteit en een zorgeloos proces

Doel is imagoschade, stagnatie en ongevallen voorkomen.

Opdrachtgevers worden ondersteund in verantwoord opdrachtgeverschap. Concreet is dit ondersteuning bij het ontwerpen, het aanbesteden en uitbesteden. Tijdens het productieproces ziet A3-A toe op een veilig en gezond proces.

Organisaties ondersteunen leden

Samen werken aan doelgerichte en adequate service naar de leden.

Branche organisaties worden ondersteund bij het opzetten, het bijhouden en optimaliseren van veiligheids kennis bij de leden. A3-A organiseert en begeleidt het veiligheidsoverleg, het organiseren en actueel houden van de Arbocatalogus, het geven van inhoudelijke ondersteuning aan KAM-overleggroepen. A3-A treedt op als projectleider, adviseur of voorzitter met een inhoudelijke- en proces-ondersteuning.

Voorlichting, Instructie en Overdracht

Gedegen theoretische kennis in een praktische aanpak voor het beste resultaat.

Opleidingsorganisaties worden geholpen bij het invoegen van veiligheid in opleidingsprogramma's. Bijvoorbeeld door het vervullen van gastdocentschap, het geven van gastlessen, het ondersteunen van examencommissies, het beoordelen van werkstukken of het optreden als examinator.