Kennis en Ervaring voor u

Doel is altijd en het genereren van kansrijke practische oplossingen. De oplossingen bestaan uit verbeteradviezen, brancheafspraken, handleidingen en softwareproducten.

Adri Frijters heeft zitting in de Beleidscommissie Arbeid van het NEN, is vicepresesident in de ISSA-C, is lid van de Centrale Examencommissie VCA en o.a. examinator bij de HVK-opleiding PHOV, is actief lid van de NVVK, de congrescommissie Veiligheidscongres 2019 en coƶrdinator van de vakgroep bouw en infra. A3-A heeft een actieve relatie met de TU Delft (de faculteit Techniek Bestuur en Management, sectie Safety & Security Science). Deze relatie stelt A3-A in staat ook oplossingen te zoeken voor uw unieke en minder simpele situatie.

Adri heeft praktijkervaring als werkvoorbereider en projectleider in de ontwerpfase en in de uitvoeringsfase.
Als adviseur arbeidsomstandigheden zijn directies ondersteund bij het opzetten, invoeren en uitvoeren van een arbobeleid.
Vanaf 1994 is Adri intensief betrokken bij de invoering van de richtlijn EG92/57. Hierover zijn studies gemaakt, toelichtingen artikelen geschreven, presentaties gegeven in binnen- en buitenland. Er is meegewerkt aan een aantal publicaties en studies. Op de pagina informatie kunt u enkele van deze publicaties ophalen. Adri heeft ruime ervaring om als klankbord te fungeren voor organisaties en bedrijven.

Er is een rijke ervaring opgebouwd in het multidisciplinair samengewerken, het samengewerken in paritaire werkgroepen en commissies. Voorbeelden zijn het opzetten van A-Bladen in de bouw (normerende afspraken), opzetten van branche RI&E, ontwikkelen en realiseren van het Handboek Arbeidsmiddelen, de VeiligheidsIndex, de V&G Planner, StoryBuilder Bouw (Bouwongeval).

Kennis en ervaring is verkregen in het opsporen van knelpunten, het initiĆ«ren van oplossingsgerichte processen, het leiding geven aan onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s. In de projecten is veel samengewerkt in commissies bestaand uit werkgevers en werknemers en/of de probleemhouders.

A3-A heeft ervaring in het mede organiseren van congressen en symposia, opleidingen, geven van presentaties, workshops en gastdocentschappen aan TU opleidingen.
A3-Arbeidsveiligheidsadvisering werkt onder andere samen met TU Delft Safety & Security Institute (DSyS), NEN, RIVM, PHOV, SSVV, Bewuste Bouwers, ISSA-C, Tweehuysen Advies, Volandis, CPWR, World Bank, Lloyd's Register (LRQA) Nederland, Gemeent Arnhem.

Creativiteit uit zich niet alleen in het werk maar ook hier.

A3-A werkt actief mee aan het nvvkveiligheidscongres 2019.

Veilig en gezond werken is niet praten maar doen!