A3-A geeft u kennis en ervaring

A3-A levert kennis en ervaring op het terrein van arbeidsveiligheid en de organisatie. Door advisering, coaching en begeleiding worden kennis en ervaring overgedragen, bruikbaar gemaakt en een onderdeel van de organisatie.

Bedrijven werken aan veiligheid.

Voor verandering van houding en gedrag, meer veiligheid, minder ongevallen, lagere kosten.

U wilt een veilige werkplek, A3-A werkt praktijkgericht met een praktische inventarisatie en een begrijpelijk advies.
A3-A ondersteunt de preventiemedewerker, adviseert de directie/ het management bij de RI&E, het plan van aanpak, de implementatie, de evaluatie, V&G Plannen, het opsporen van onveiligheid en ongewenste gebeurtenissen, het voorkomen van ongevallen en bijna ongevallen. Tijdig inspelen op de onverwachte gebeurtenissen leveren een ongestoorde procesgang, kwaliteit en veerkracht.

Opdrachtgevers wensen productkwaliteit en een zorgeloos proces

Doel is imagoschade, stagnatie en ongevallen voorkomen.

Opdrachtgevers worden ondersteund in verantwoord opdrachtgeverschap. Concreet is dit ondersteuning bij het ontwerpen, het aanbesteden en uitbesteden. Tijdens het productieproces ziet A3-A toe op het realiseren van veiligheid.

Organisaties ondersteunen leden

Samen werken aan doelgerichte en adequate service naar de leden.

Branche organisaties worden ondersteund bij het opzetten, het bijhouden en optimaliseren van collectieve veiligheidsverhoging. A3-A organiseert en begeleidt het veiligheidsoverleg, het organiseren en actueel houden van de Arbo catalogus, het geven van inhoudelijke ondersteuning aan KAM-overleggroepen. A3-A treedt op als projectleider, adviseur of voorzitter met een inhoudelijke- en proces-ondersteuning.

Voorlichting, Instructie en Overdracht

Gedegen theoretische kennis in een praktische aanpak voor het beste resultaat.

Opleidingsorganisaties worden geholpen worden bij het invoegen van veiligheid in opleidingsprogramma's. Dit kan door he vervullen van gastdocentschap, geven van gastlessen, het ondersteunen van examencommissies, het beoordelen van werkstukken of het optreden als examinator.