A3-A geeft u kennis en ervaring

A3-A levert kennis en ervaring op het terrein van arbeidsveiligheid en de organisatie daarvan. Door advisering, coaching en begeleiding worden kennis en ervaring overgedragen en bruikbaar gemaakt. De kennis wordt een onderdeel van de organisatie.

Bedrijven werken aan veiligheid

Door verandering van houding en gedrag, meer veiligheid, minder ongevallen, een beter beheersbaar proces en lagere kosten.

U wilt een veilige werkplek. A3-A werkt praktijkgericht met een praktische inventarisatie en een begrijpelijk advies samen met u aan veiligheid.
A3-A ondersteunt de preventiemedewerker, adviseert de directie/ het management bij de RI&E, het plan van aanpak, de implementatie, de evaluatie, V&G Plannen. Samen werken aan het opsporen van onveiligheid en ongewenste gebeurtenissen, het voorkomen van ongevallen en bijna ongevallen. Tijdig inspelen op de onverwachte gebeurtenissen leveren een ongestoorde procesgang, hogere kwaliteit en meer veerkracht.

Opdrachtgevers wensen productkwaliteit en een zorgeloos proces

Doel is imagoschade, stagnatie en ongevallen voorkomen.

Opdrachtgevers worden ondersteund in verantwoord opdrachtgeverschap. Concreet is dit ondersteuning bij het ontwerpen, het aanbesteden en uitbesteden. Tijdens het productieproces ziet A3-A toe op het realiseren van veiligheid.

Organisaties ondersteunen leden

Samen werken aan doelgerichte en adequate service naar de leden.

Branche organisaties worden ondersteund bij het opzetten, het bijhouden en optimaliseren van veiligheids kennis bij de leden. A3-A organiseert en begeleidt het veiligheidsoverleg, het organiseren en actueel houden van de Arbocatalogus, het geven van inhoudelijke ondersteuning aan KAM-overleggroepen. A3-A treedt op als projectleider, adviseur of voorzitter met een inhoudelijke- en proces-ondersteuning.

Voorlichting, Instructie en Overdracht

Gedegen theoretische kennis in een praktische aanpak voor het beste resultaat.

Opleidingsorganisaties worden geholpen worden bij het invoegen van veiligheid in opleidingsprogramma's. Dit kan door het vervullen van gastdocentschap, geven van gastlessen, het ondersteunen van examencommissies, het beoordelen van werkstukken of het optreden als examinator.